Coaching

Kjenner du deg fastlåst  på jobben, forhold, økonomi, mm.

Kanskje er du i ei endring i livet ditt, du veit ikkje heilt kvar du skal.

Forventningar og krav henger som ei byrde over deg.

Det er so mykje som skal på plass, moglegheitene blir skubba langt bort i eit hjørne.

Livet er blitt eit kaos du må overleve, kor er magien.

Da kan det vere godt å ha nokon og prate med.

Finne ut kor skoen trykkjer og korleis finne tilbake kontrollen i livet ditt.

 

 

 

skjermbilde-2016-10-16-kl-11-27-56

Har du lyst til å komme i gang med treninga, men sliter med dørstokkmila?

Veit du godt kva du burde ete, men synest det er vanskeleg å gjennomføre?

Kjenner du deg overvelda og utslitt av kvardagen med alt den krever?

Seier du ja der du eigentleg ynskjer a seie nei?

Er du sleten og deppa uten å forstå kvifor?

Har du ein draum eller eit mål du gjerne vil ta tak i?

Viss du kan svare  JA på eit eller fleire av spørsmåla over vil du ha stor nytte av dei 12 trinna i coachingprogrammet.

Her vil eg hjelpe deg å:

Finne den motivasjonen som du trenger til å gjennomføre treninga. (eller andre ting du stadig utset)

Lage gode rutiner og ein struktur som gir deg overskudd og glede i kvardagen.

Seie nei med godt samvit.

Forstå deg sjølv og dine reaksjoner slik at du kan endre på det som tapper deg for energi.

Bli meir glad i deg sjølv.

Du får 12 coachingtimer og oppfølging av meg i 3 månader! Dei fleste har best nytte av ein time i veka, men vi kan sjølvsagt justere kor tett vi har timane etter dine  behov.

Vi bruker Skype, so avstand er ingen hindring.

Dette kan du oppnå gjennom coachingtimane våre:

Meir pågangsmot og motivasjon.

Føler meir mestring, optimisme og glede.

Modigare og meir kreativ.

Meir bevisst på dine eigne evner og ressurser.

Meir strukturert og opplevelse av å ha betre tid.

Sjå mogelegheiter og bli meir løysingsorientert.

Meir oversikt og klarheit

Meir tilfreds med deg sjølv og din eigen situasjon.

Gå ned i vekt og cm.

…………………..

Ordinær pris: 9600,-  ( 800,-  per time)

Tilbud ut desember : 6240,- ( 520,- per time)  for 12 timar ved engangsbetaling. (Delbetaling 3 x 2200,- er 6600,-)

Ta kontakt på telefon 98039856 eller på melding på Facebook.