Heisann!

Du lurer sikkert på korleis det virkar å jobbe med meg når du tek kontakt.

Kor mange timar treng du?  Kvar skal vi starte? Mitt ansvar er å skreddersy eit opplegg som er best for deg.

Når du tek kontakt med meg , finn  eg og du ut kva du treng. Vi starter med ei kartlegging av kva du står i  idag.  Kva treng du hjelp til?  Kva er det slags utfordringer du treng å røske tak i?   Kva kan du klare sjølv?  Kva er ditt mål? Kvar kjenner du skoa trykkjer mest?

Det å endre på vaner og mønster som har satt seg fast gjennom mange år, tar tid. Og ved å samtale og det at du kan fortelje meg kva du står,  så sikrar vi at eg får fulgt deg godt opp gjennom endringsprosessen din.  Alle er vi unike og kva du treng vil variere alt etter kva du set fast i.  Nokre klarer seg med færre timar, og nokre treng fleire, så ved behov justrar vi opplegget undervegs.

Det er viktig at du forpliktar deg til å gå heilhjerta inn for å gjere jobben som trengs for å få den endringa du ynskjer, og du må vere innstilt på eit ærleg samarbeid. Slik skaper vi saman dei beste forutsetningar for å lukkast.

Du kan klikke her for praktiske opplysninger.

I eit behandlingsforløp nyttar eg mange ulike behandlingsformer avhengig av kva som er din utfordring.