Hypnoterapi
filler

Her jobber vi med det ubevisste sinnet. Ofte er det slik at ein ynskjerein endring,
men sliter med å gjennomføre det fordi ein har med seg mønster som ligger lagra i det ubevisste sinnet.

Å få det bevisste og ubevisste sinnet til å samarbeide, vil du lettare lykkast i å nå dine mål.

Hypnoterapi kan kjennast som ein meditasjon. Du er bevisst det som skjer medan du er veldig avslappa.

I ein slik tilstand er det ubevisste sinnet meir mottakeleg for endring.

Hypnoterapi kan brukats for:  sjølvtillit, personleg utvikling, angst, fobier, søvnproblemer mm.

CIMG0070