Kvinneterapi, ja kva er det?

Alle har vi ting og tang vi tenkjer på.  Tanke og kjensler jobber tett.

Vi er samansett slik at vi alle går rundt og lurer på om vi er god nok eller om vi passer inn. Kva er skildnaden på ein som er på toppen av hirarkiet og den som er på botnen.  Vi er alle født inn i verda nakne og heilt avhegig av at nokon tek vare på oss.

Kvinna er den som alltid fra gamalt og fortsatt er den som tar seg av, verner, lytter og gjer slik at alle skal føle seg vel. Kvinner og forpliktelser heng godt i hop.  Frykt og bekymring  for alt som kan skje er vi ein eigen rase til å la bli vår tanke.

Kvifor er det slik?  Kvifor lar vi oss manipulere gang på gang?  Kvifor er tankesettet vårt so komplisert? Kvifor kan vi ikkje få lov å ta ei pause? Kvifor er det vi som tar ansvaret?

Fordi vi er menneske med mange kjensler og våre kjensler er djupe og samansette.  Vi er kvinner som vil bli tatt på alvor. Vi er kvinner som vil bli sett og hørt på for den vi er.  Vi er kvinner som vil bli tatt vare på og løfta opp i lyset.

Kom la oss løfte kvarandre opp og fram i lyset.

 • Eg kan tilby samtaleterapi.
 • Vakse opp i eit lite bygdesamfunn å tore vere deg heilt og fullt.
 • Å leve genuint og ekte som deg sjølv
 • Å tore å gjere det som kjennast rett for deg.
 • Bryte med gamle inngrodde mønster som frykt, sjølvbilde og fastlåsthet.
 • Sleppe jenta fri i deg sjølv.
 • Frigjere deg fra ting fra barndom og ungdomstid som held deg tilbake.
 • Sette grenser over for andre,  du verdt!
 • Hjelpe deg med å  få trua på at du er fantastisk.
 • Lære deg å gå for kva ditt innerste eg seier.
 • Få deg til å slappe av med livet også det du ikkje kan kontrollere.
 • Kjærleik  til deg sjølv.
 • Ta vare på deg sjølv og utsjånaden din slik at du kan leve godt med deg sjølv og omgjevnadane.