EFT
filler

Emotional Freedom Tecniques, kallast også «pyskologisk akupunktur». EFT er basert på ein revolusjonerande ny oppdagelse,som går på at årsaken til alle negative kjensler skuldast forstyrrelser i kroppens energi-flyt.

Enkelt sagt er dette ein teknikk som brukast til å lindre vanskelege kjensler.

Ved å banke lett med fingrane på ulike energipunkter frigjerast kjensler som er lagra i kroppen

Dette tyder ikkje på at minna forsvinner, men at kjenslene som ligger i vegen for deg vil løysast opp og du vil kunne få ein betre forståing for kvifor de oppstod.

 

EFT kan brukast mot frykt relatert til prestasjoner som å snakke i forsamlinger, konsentrasjon, sport med meir.

Fobier som frykt for høgder, fly stengte rom, køyring mm.

Traumatiske hendingar som har råka deg gjennom livet,  fysisk/psykisk mishandling, ulykker mm.

Forstyrrande kjensler som depresjon, sinne og angst.

Kjensler som forbindast med smerter, stress, sjølvtillit, personleg utvikling mm.

 

 

EFT-Power
filler

Er utvikla av Rachel Wilmann og er ein fantastisk hensynsfull behandlingsform.

Her finner ein raskare årsaka til utfordringane og erfaringsmessig opplever man å få raske resultater med denne type behandling.

Er ein vidareutvikling av EFT

I EFT-POWER arbeider vi med barnet i oss. Når vi blir voksne ser vi gjerne logisk på ting,

men da vi var  barn spelte kjenslene ein mykje større rolle.

Når kroppen frå informasjon om at  kjenslene ikkje lenger er nødvendige,

vil også kjensler som heng saman i notid løysast opp.

Mange opplever at endringa dei ynskjer skjer raskare med denne type behandling,

og at dei får ein større forståelse og innsikt i sitt eige liv.