Raw healing
filler

Dette er ein ny og varm healingmetode. Lys og kjærlighet er det som beskriver denne Healingen.

Healing vil seie «å gjere heil». Under behandling kan de komme informasjon til deg (direkte eller via terapeuten).

Du får den healingen som er meint for akkurat deg .

Raw Healing kan opplevast forskjellig fra person til person.

Mange får ein avslappande kjensle, spenningar løyser seg opp og man får påfyll av energi.

Balansen i kropp og sjel gjennopprettast. Raw Healing kan kjennast som eit indre Spa.

0D87D7CF